stg01-jv-31maart

doelstelling
Stichting Jan Verschoor heeft ten doel:

  • het stimuleren van kwalitatief goede abstracte driedimensionale kunst in het algemeen en die van beeldhouwer Jan Verschoor in het bijzonder;
  • het zo veel mogelijk in museale context in de publieke belangstelling brengen en houden van genoemde kunst;
  • het bijeenbrengen, beheren, onderhouden en in de openbaarheid brengen van genoemde kunst;
  • indien er sprake is van een collectie of andere bezittingen, het beheren daarvan, zoals ‘een goed huisvader’ betaamt en handelend in het belang van het doel van de stichting;
  • het verrichten van al die werkzaamheden die de realisering van het vorengenoemde ten goede komt en voorts al wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

bestuurssamenstelling
Het bestuur van Stichting Jan Verschoor wordt gevormd door:

  • Pim Mager (voorzitter)
  • Bart Onclin (secretaris)
  • Jan-Gijsbert Bakker (penningmeester)
  • Ruud Lapré
  • Rob Brünnmayer

beloningsbeleid
Het volledige bestuur krijgt geen vergoeding voor de activiteiten die worden verricht aan of namens de stichting.

beleidsplan
Hier kunt u het Beleidsplan 2015-2017 van de Stichting Jan Verschoor inzien en desgewenst downloaden. Het beleidsplan is goedgekeurd op 20 maart 2015. Het komende half jaar wordt gewerkt aan uitwerkingsacties van het beleidsplan.

financiële verantwoording
Hier kunt u het financieel verslag 2014 en de meerjarenbegroting 2015-2017 inzien en desgewenst downloaden. Het financieel verslag en de meerjarenbegroting zijn goedgekeurd in de bestuursvergadering van 20 maart 2015.

Het financieel verslag 2015 kunt u hier downloaden.